Elke bijdrage – klein of groot is welkom.
We bieden verschillende mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan één van de lopende projecten.

  1. Donatie via ideal:

   E-mailadres

   Project

   Bedrag *    

Geld overmaken via de bank rekening
U kunt uw donatie overmaken op rekening nummer IBAN NL NL20 RABO 0326 1889 67  ten name van Stichting Get Connect. Voor meer informatie neem contact op met info@stichtinggetconnect.nl